Idrottsledarstipendium till blomman

Blomman har tilldelats Skånes Idrottsledarstipendium för sitt mångåriga ungdomstränarskap. Klubben tilldelades också ett stipendium. Bilden: från vänster v. ordf. Anders Frick, Anders Sandblom och ordf. Henrik Persson. #skånesidrottsledare