Styrelsen

Henrik Persson, ordförande
henrik@angelholmjudo.se
Urban Fellert, kassör
urban@angelholmjudo.se
Rickard Nisses-Gagnér, ledamot
rickard@angelholmjudo.se
Anders Frick, ledamot
anders@angelholmjudo.se

I Ängelholms Judoklubb skapar vi givande och rolig judo genom utveckling och tydlighet.