Terminsavslutning 7 juni 18.00

Vi samlas klockan 18:00 den 7 juni vid parkeringen i Sibirien.

Ta med grejer för grillning (mat och dryck)
Glöden med händelser ger föreningen.