Årsstämma för Ängelholms Judoklubb 2012

Årsstämma för Ängelholms Judo klubb genomförs tisdagen den 19 juni klockan 20.15 i dojon.

Adress:
Vår dojo ligger på Nybrovägen 5A i Ängelholm (vid bowlinghallen)
Dokument:
Dokument inför årsstämman kommer att finnas i en pärm på kontoret senast en veckan innan årsmötet
Med vänlig hälsning
Styrelsen