Uppstartsmöte

Den 6 januari hade vi ett styrelsemöte för uppstarten och i grova drag var det följande vi kom fram till.

Vi relekterade över det gångna året

  • Det kändes bl.a. positivt att vi har så många ungdommar som nu stannar kvar i klubben.
  • Vi måste se över möjligheterna att utöka klubblokalens storlek om detta kommer att behövas.
  • Vi har fått fram ”andan” att vilja tävla
  • Vi har haft ett dåligt framförhållande på åtaganden och uppgiftsfördelning. Flera känner att arbetet i vissa fall är mer krävande än roligt/inspeirerande/givande.
  • Klubben har en god ekonomisk kontroll

Mål och vision

Vi utformade en mening som vi kan stå för och jobba mot (med bland annat mål), meningen lyder: I Ängelholms Judoklubb skapar vi givande och rolig judo genom utveckling och tydlighet.

Följande mål sattes upp för att uppnå detta:

  1. Utse projektledare för respektive projekt (delprojekt)
  2. Tydliggöra verksamhet och genomförande plan, mindre antal frågor och missförstånd.
  3.  Delta i fler tävlingar (minst fem tävlingar med mer än fem deltagare)
  4. Arbeta utifrån kodorden för att skapa bättre judokas.
  5. Lägga fokus på samt skapa förutsättningar för styrelse och tränare.

Verksamheten 2013

Vi har i grova drag schemalagt alla händelser och dessa har lagts in i klubben kalender